ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • តើមីក្រូវ៉េវចានស៊ីលីកុនមានសុវត្ថិភាពទេ?

    នៅពេលដែលទារកចាប់ផ្តើមញ៉ាំអាហាររឹង បន្ទះស៊ីលីកូននឹងកាត់បន្ថយបញ្ហារបស់ឪពុកម្តាយជាច្រើន និងធ្វើឱ្យការបំបៅកាន់តែងាយស្រួល។ផលិតផលស៊ីលីកុនបានក្លាយទៅជាគ្រប់ទីកន្លែង។ពណ៌ភ្លឺ ការរចនាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ងាយស្រួលសម្អាត មិនបែកព្រុយ និងជាក់ស្តែង បានផលិតស៊ីលីកុនប្រូ...
    អាន​បន្ថែម